00:22
28 tháng Giêng ‘23, ngày thứ bảy
Enter
Enter
Enter

Pháo chính xác

Trò chơi trực tuyến Pháo chính xác dành cho một hoặc hai người chơi. Bạn sẽ nã đại bác vào các mục tiêu. Bạn có một số lượng hạn chế các loại đạn. Một số mục tiêu sẽ thêm đạn pháo cho bạn, trong khi những mục tiêu khác, ngược lại, sẽ tước đi chúng của bạn. Sử dụng đường chấm chấm để nhắm. Khi khẩu súng của bạn bắt đầu di chuyển lên xuống, nhiệm vụ trở nên phức tạp hơn.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«