00:20
24 Tháng bảy ‘21, ngày thứ bảy
Enter
Enter
Enter

Công chúa tại Royal College

Các công chúa đã tham dự các lớp học tại trường đại học mới trong một tháng, nhưng vẫn chưa trở thành bạn bè. Họ quyết định tổ chức một bữa tiệc để gặp gỡ những người mới. Giúp họ sắp xếp một lời mời áp phích cho bữa tiệc, cũng như chọn trang phục cho một sự kiện như vậy trong trò chơi trực tuyến Princesses tại Royal College.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«