13:56
25 tháng 2 ‘24, chủ nhật
Enter
Enter
Enter

Mô phỏng nông nghiệp máy kéo

Trò chơi trực tuyến Tractor Farming Simulator sẽ cho phép bạn thực hiện một sự nghiệp như một nông dân. Nhưng đừng nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng như vậy. Công việc của một người nông dân ngụ ý rất nhiều công việc khó khăn. May mắn thay, bạn sẽ làm việc trên một trang trại ảo. Bạn sẽ không cần sức chịu đựng thể chất.

Mô phỏng nông nghiệp máy kéo
Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«