16:10
28 tháng 2 ‘24, Thứ tư
Enter
Enter
Enter
Ông già Noel hợp nhất các số
  • dislike0
  • rating = not rated
  • al ar
  • al ar

Ông già Noel hợp nhất các số

Trò chơi trực tuyến Santa Claus hợp nhất số cung cấp cho bạn một vấn đề logic. Bạn sẽ thả các khối có số trên sân chơi. Hai khối có cùng số biến thành một khối với số tăng lên. Bạn sẽ thấy hai khối tiếp theo. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«