19:57
30 có thể ‘24, Thứ năm
Enter
Enter
Enter
Hậu vệ Skibidi
8 75
  • dislike2
  • rating = 75%
  • al ar
  • al ar

Hậu vệ Skibidi

Bạn sẽ gặp Skibidi trong vai một hậu vệ thành phố trong trò chơi trực tuyến Skibidi Defender. Trò chơi theo phong cách phòng thủ tháp mời bạn củng cố đường phố thành phố và chống lại sự xâm lược của quái vật và kẻ thù. Đặt tháp và phòng thủ, sử dụng các kỹ năng và chiến thuật của bạn để giữ cho thành phố an toàn.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«