02:24
24 กรกฎาคม ‘21, วันเสาร์
Enter
Enter
Enter

911 หมอพยาบาล

แพทย์เป็นอาชีพที่สูงส่งมากสําหรับผู้ที่ไม่สนใจปัญหาของคนอื่น ในเกมออนไลน์ 911 หมอพยาบาลคุณจะลองตัวเองเป็นแพทย์ที่ให้การปฐมพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ คุณจะสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาสภาพของผู้ป่วย

เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«