11:38
06 มิถุนายน ‘23, วันอังคาร
Enter
Enter
Enter

ลูกอมแมทช์ 3

ขนมหวานที่น่ารับประทานกําลังรอให้คุณเริ่มจัดเรียงในเกมออนไลน์ Candy Match 3 ในการเรียงลําดับให้วางขนมที่เหมือนกันอย่างน้อยสามชิ้นในแถวเดียว โซ่ดังกล่าวจะหายไปและทําให้มีที่ว่างสําหรับขนมหวานใหม่ และคุณจะได้รับคะแนนที่คุณได้รับ

เพิ่มความเห็น

เกมที่เกี่ยวข้อง

การค้นหายอดนิยม

«