12:06
24 tháng 2 ‘24, ngày thứ bảy
Enter
Enter
Enter

ABC Kids Tracing và Phonics

Trò chơi trực tuyến ABC Kids Tracing and Phonics là một ứng dụng giáo dục tương tác nhằm vào trẻ em giúp chúng học bảng chữ cái tiếng Anh. Với ứng dụng này, trẻ em không chỉ có thể học viết và phát âm các chữ cái một cách chính xác mà còn làm phong phú vốn từ vựng của chúng. Các nhiệm vụ thú vị và các bài học giải trí làm cho quá trình học tập trở nên thú vị và tương tác.

ABC Kids Tracing và Phonics
Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«