00:23
20 có thể ‘24, Thứ hai
Enter
Enter
Enter

Avoider

Tên của trò chơi trực tuyến Avoider nói lên chính nó. Bạn sẽ phải né tránh nhiều mũi tên di chuyển ngẫu nhiên xung quanh sân. Hãy nhớ những huy hiệu sẽ thêm vào cuộc sống của bạn. Những người khác sẽ đưa cô ấy đi khỏi bạn. Một khi nguồn cung cấp của cuộc sống kết thúc, trò chơi cũng sẽ dừng lại. Nhiệm vụ của bạn là kéo dài càng lâu càng tốt trong trò chơi gốc này.

Avoider
Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«