15:15
28 tháng 2 ‘24, Thứ tư
Enter
Enter
Enter

Cửa hàng kẹo

Trò chơi trực tuyến Candy Shop mời bạn tham gia vào việc sản xuất đồ ngọt. Bạn sẽ được kết nối các đường ống tại nhà máy kẹo để caramel nóng có thể vào nhiều bể tròn. Trò chơi sẽ cung cấp cho bạn điểm cho mỗi mảnh được lắp ráp đúng cách.

Cửa hàng kẹo
Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«