16:43
28 có thể ‘24, Thứ ba
Enter
Enter
Enter

Thạc sĩ phẫu thuật Cyberpunk

Cyberpunk Surgery Master là một trò chơi độc đáo đưa người chơi đến với thế giới tương lai của cyberpunk. Trong trò chơi này, họ trở thành bác sĩ phẫu thuật làm việc với công nghệ tiên tiến trong y học. Họ thực hiện các hoạt động phức tạp bằng cách sử dụng chân giả điều khiển học, laser và các công cụ hiện đại khác. Trò chơi đem đến những trường hợp và thử thách thú vị để kiểm tra kỹ năng của người chơi trong thế giới cyberpunk.

Thạc sĩ phẫu thuật Cyberpunk
Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«