01:58
04 tháng 2 ‘23, ngày thứ bảy
Enter
Enter
Enter

Trang trại kẹo EG

Hãy tưởng tượng rằng bạn làm việc trong một trang trại kẹo và bây giờ là lúc để thu hoạch trong trò chơi trực tuyến EG Candy Farm. Bạn cần thu thập một lượng đồ ngọt nhất định thuộc các loại cụ thể trong một thời gian giới hạn. Nhấp vào cùng một loại kẹo nằm gần đó. Họ sẽ biến mất khỏi lĩnh vực này với điều kiện là có ít nhất ba người trong số họ.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«