05:55
20 có thể ‘24, Thứ hai
Enter
Enter
Enter

Cứu cô gái của bạn

Bạn có muốn thử một cái gì đó mới? Làm thế nào về việc kiểm tra sự thông minh của bạn trong trò chơi trực tuyến Save Your Girl? Hãy thử giải câu đố và rút ra những chiếc ghim đặc biệt theo đúng thứ tự. Sự sống và cái chết của những nhân vật này phụ thuộc vào quyết định của bạn.

Cứu cô gái của bạn
Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«