20:11
23 tháng 2 ‘24, Thứ sáu
Enter
Enter
Enter

TRANG TRẠI THỜI TRUNG CỔ

Trò chơi trực tuyến MEDIEVAL FARMS mời bạn trở thành một nông dân trong một thời gian ngắn. Bắt đầu trồng cà chua trên một mảnh đất nhỏ. Dần dần, bạn có thể phát triển doanh nghiệp của mình, có được hạt giống của rau mới, cũng như nắm vững các ngành nghề liên quan. Trò chơi có rất nhiều chi tiết thú vị.

TRANG TRẠI THỜI TRUNG CỔ
Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«