20:36
01 tháng Ba ‘24, Thứ sáu
Enter
Enter
Enter

Cơ bắp Rush

Một bài kiểm tra bất thường đang chờ bạn trong trò chơi trực tuyến Muscle Rush. Chỉ cần thu thập trọng lượng để nhân vật của bạn mạnh mẽ hơn. Sau đó, anh ta sẽ có thể vượt qua các chướng ngại vật khác nhau và đi đến cuối khoảng cách. Nếu bạn không thu thập đủ trọng lượng, thì anh hùng của chúng ta sẽ đơn giản đâm vào phân vùng tiếp theo.

Cơ bắp Rush
Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«