02:06
26 có thể ‘24, chủ nhật
Enter
Enter
Enter

Mô phỏng vẹt

Cố gắng sống cuộc sống của một con vẹt. Con vẹt của bạn bắt đầu nhỏ và yếu trên một hòn đảo nhiệt đới lớn. Để sống sót, con vẹt sẽ cần phải tìm kiếm thức ăn và tự bảo vệ mình khỏi những kẻ săn mồi khác nhau sẽ đuổi theo nó trên không và trên mặt đất. Khám phá các địa điểm trò chơi khác nhau và phát triển đàn vẹt của bạn trong trình giả lập mới về cuộc sống đàn vẹt!

Mô phỏng vẹt
Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«