05:56
20 có thể ‘24, Thứ hai
Enter
Enter
Enter

Đăng quang Corona nhanh Virus.IO

Những virus này rất giống với sâu bướm dài. Chúng đi qua cơ thể và ăn các chất có lợi. Từ đó, cơ thể của họ phát triển trong trò chơi trực tuyến Speedy Corona Virus.IO. Các loại virus khác là kẻ thù của bạn, vì vậy bạn nên tránh gặp chúng. Ít nhất là cho đến khi bạn trở thành virus lớn nhất trong trò chơi.

Đăng quang Corona nhanh Virus.IO
Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«