18:10
15 Tháng tư ‘24, Thứ hai
Enter
Enter
Enter

Người sống sót

Bảo vệ bản thân khỏi những bộ xương được điều chỉnh mạnh mẽ trong trò chơi trực tuyến The Survivor. Bộ xương sẽ đến từ nhiều phía khác nhau. Có thời gian để chống lại từng bộ xương, bởi vì số lượng cuộc sống của bạn bị hạn chế nghiêm ngặt. Trò chơi này phù hợp với người chơi ở mọi lứa tuổi, vì nó không chứa cảnh bạo lực và không yêu cầu bất kỳ kỹ năng hoặc kiến thức đặc biệt nào.

Người sống sót
Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«